Activități

FESTIVALUL ECOFEST JUNIOR -anual

SEARĂ DE CARITATE „NU SUNTEŢI SINGURI” – anual

SĂPTĂMÂNA NAŢIONALĂ A VOLUNTARIATULUI -anual

  • Elaborarea de proiecte şi programe de voluntariat;
  • Iniţierea sau participarea la programe regionale, naţionale şi internaţionale cu privire la voluntariat;
  • Organizarea de seminarii, mese rotunde, campanii, evenimente, conferinţe, forumuri, expoziţii, simpozioane şi colocvii;
  • Programe de instruire, formare, cercetare, informare şi consultanţă;
  • Editarea de publicaţii şi realizarea de materiale în legătură cu scopul şi obiectivele propuse;
  • Activităţi economice legate de scopul şi obiectivele asociaţiei în conformitate cu legislaţia în vigoare;
  • Alte activităţi legale legate de atingerea scopului şi a obiectivelor.

 Rapoarte activitate 2005-2015

Raport activitate 2016
Raport de activitate 2017